Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Advanced XHTML

HTML Color Names
black = #000000 navy = #000080
blue = #0000FF darkgreen = #006400
deepskyblue = #00BFFF darkturquoise = #00CED1
green = #00FF00 springgreen = #00FF7F
cyan = #00FFFF midnightblue = #191970
dodgerblue = #1E90FF lightseagreen = #20B2AA
forestgreen = #228B22 seagreen = #2E8B57
darkslategray = #2F4F4F limegreen = #32CD32
mediumseagreen = #3CB371 turquoise = #40E0D0
darkslateblue = #483D8B mediumturquoise = #48D1CC
darkolivegreen = #556B2F cadetblue = #5F9EA0
cornflowerblue = #6495ED mediumaquamarine= #66CDAA
dimgray = #696969 slateblue = #6A5ACD
olivedrab = #6B8E23 slategray = #708090
lightslategray = #778899 mediumslateblue = #7B68EE
lawngreen = #7CFC00 chartreuse = #7FFF00
aquamarine = #7FFFD4 lightslateblue = #8470FF
blueviolet = #8A2BE2 saddlebrown = #8B4513
darkseagreen = #8FBC8F palegreen = #98FB98
yellowgreen = #9ACD32 brown = #A52A2A
lightblue = #ADD8E6 greenyellow = #ADFF2F
paleturquoise = #AFEEEE maroon = #800000
firebrick = #B22222 powderblue = #B0E0E6
mediumorchid = #BA55D3 darkgoldenrod = #B8860B
darkkhaki = #BDB76B rosybrown = #BC8F8F
mediumvioletred= #C71585 gray = #808080
chocolate = #D2691E violetred = #D02090
lightgray = #D3D3D3 tan = #D2B48C
palevioletred = #DB7093 goldenrod = #DAA520
burlywood = #DEB887 plum = #DDA0DD
lightcyan = #E0FFFF lavender = #E6E6FA
darksalmon = #E9967A violet = #EE82EE
lightcoral = #F08080 khaki = #F0E68C
aliceblue = #F0F8FF honeydew = #F0FFF0
azure = #F0FFFF sandybrown = #F4A460
wheat = #F5DEB3 beige = #F5F5DC
whitesmoke = #F5F5F5 mintcream = #F5FFFA
ghostwhite = #F8F8FF salmon = #FA8072
antiquewhite = #FAEBD7 linen = #FAF0E6
oldlace = #FDF5E6 red = #FF0000
magenta = #FF00FF deeppink = #FF1493
tomato = #FF6347 hotpink = #FF69B4
coral = #FF7F50 orange = #FFA500
lightpink = #FFB6C1 gold = #FFD700
moccasin = #FFE4B5 seashell = #FFF5EE
yellow = #FFFF00 white = #FFFFFF


All Design, Graphics, Infrastructure, and Content is copyright 1996-2005© WebYoda, Inc. All rights reserved.